Bc. Zuzana Niznerová

Zuzana Niznerová
Myšlienka pomáhať, minimálne v zmysle nasmerovania a dopomoci, bola u mňa odjakživa vštepovaná najmä v rodinnom zázemí, ale aj v športovom prostredí, ktoré bolo mojim druhým domovom. 
Tanec v detskom veku mi ukázal krásy a emócie plynúce z pohybu, karate ma zase naučilo sebadisciplíne a uvedomeniu si potreby komplexného prístupu v starostlivosti o fyzickú, no i duševnú schránku za úmyslom zlepšovania výkonu, či udržaniu kvalitného a spokojného fungovania. Pretože jedinou istotou v živote sme my sami pre seba. 
Preto som sa rozhodla svoje štúdium a záujmy smerovať fyzioterapeutickou cestou, ktorej myšlienkou je prepájanie prirodzeného pohybu a návrat ku fyziologickým štandardom, čiže hľadanie cesty tam, kde ju iní už nevidia.

Vzdelanie:

  • 3 – ročné bakalárske štúdium fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave
  • Prebiehajúce magisterské štúdium na MUNI v Brne

Prax

  • viaceré nemocničné a zdravotnícke zariadenia v rámci praxe na SZU

Kurzy, školenia:

  • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy
  • Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna
Call Now Button