Fyzioterapia pre športovcov

Fyzioterapia pre športovcov je komplexná terapia individuálne nastavená potrebám športovca. Ak je šport vykonávaný na vrcholovej úrovni, je nevyhnutné aby každý športovec venoval pozornosť nielen zvyšovaniu svojej výkonnosti v športe, ale taktiež regenerácii a prevencii pred zraneniami a preťažením. V opačnom prípade môže prísť ku zraneniu, svalovým dysbalanciám, nevhodným pohybovým stereotypom a v neposlednom rade aj k poklesu výkonnosti v danom športe.

Ako pomôže fyzioterapeut?

Úlohou fyzioterapeuta je predovšetkým dôkladná diagnostika športovca a správne nastavenie plánu fyzioterapie s cieľom zefektívniť ekonomiku pohybu, stabilitu a výkonnosť. Vieme zistiť slabé články vo svalových reťazcoch, nedostatočnú stabilitu v určitých segmentoch tela, alebo iné príčiny nedostatočnej výkonnosti v športe či príčiny vzniknutých bolestí.

Fyzioterapia po športovom zranení

Ak už došlo k určitému zraneniu v dôsledku športu, fyzioterapeut vie pomôcť urýchliť proces rekonvalescencie a opätovné zaradenie športovca do tréningového zaťaženia. Pri tomto procese je  samozrejme dôležitá spolupráca fyzioterapeuta a trénera.

Priebeh fyzioterapie športovca

Fyzioterapia pre športovcov je individuálne nastavená s ohľadom na druh športu. Každý šport si vyžaduje zaťaženie určitých svalových skupín. Tým dochádza k preťaženiu a naopak iné svalové skupiny môžu ochabovať. Fyzioterapeut musí dôkladne poznať tréningové zaťaženie a tomu prispôsobiť priebeh fyzioterapie. Pri práci so športovcami využívame bežné metodiky kinezioterapie (pohybová liečba ). Terapia pozostáva aj z manuálnych ošetrení, no taktiež špecifických metód zameraných na cielenú aktiváciu oslabených svalov a uvoľnenie preťažených svalov. Vhodným doplnkom pri práci so športovcami je aparát Redcord, ktorý denne využívame v terapii.

Rezervácia online

Ide o pohodlný a spoľahlivý spôsob objednávania. Vy si vyberiete termín, ktorý Vám najlepšie vyhovuje a zároveň šetríte náš čas, ktorý môžeme lepšie venovať Vám na osobnom stretnutí. 

Rezervovať

tel.: 0910 575 888
mail: info@sylvorehab.sk

Call Now Button