Mgr. Daniel Vrábeľ

Daniel Vrábeľ

Vzdelanie:

  • 3 – ročné bakalárske štúdium na fakulte zdravotníctva na Prešovskej univerzite.
  • 2 – ročné magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  • Momentálne prebiehajúce doktorandské štúdium na vysokej škole zdravot. a soc. práce sv. Alžbety

Prax:

  • Počas štúdia absolventská prax vo viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v Prešove, Bardejove a Košiciach
  • 5 ročná prax na Klinike impedančnej terapie v Bratislave

Som držiteľom licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut.

Kurzy, školenia:

  • Spirálna stabilizácia kurz A, B – Základné cviky a hlavné metódy spirálnej stabilizácie
  • Spirálna stabilizácia kurz C, D – základné manuálne techniky
  • Bankovanie
  • Moxovanie
  • Manuálna lymfodrenáž
Call Now Button