Mgr. Tamara Harabinová

Tamara Harabinová

Od útleho detstva som sa venovala tancu a rôznym rekreačným športom, neskôr aj profesionálne. Keďže pohybu ako takému prikladám veľký význam, v značnej miere ma to ovplyvnilo i vo výbere budúceho povolania. Stredobodom môjho záujmu je už dlhodobo tiež biológia človeka a fascinoval ma i mechanizmus fungovania ľudského tela. 

Pri výbere povolania som sa nechala inšpirovať sesternicou, s ktorou sa navyše v mnohom podobáme, a ktorá je ako fyzioterapeut veľmi úspešná. Moje rozhodnutie študovať fyzioterapiu, preto pre nikoho nebolo žiadnym prekvapením.

Vzdelanie:

  • 3 ročné bakalárske štúdium na SZU

  • 2 ročné magisterské štúdium na UCM

  • prebiehajúce rigorózne štúdium na SZU

Prax:

  • Počas štúdia absolventská prax vo viacerých Bratislavských nemocniciach a rehabilitačných klinikách
  • 3,5 ročná prax v poliklinike Mlynská dolina

Som držiteľom licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut.

Kurzy, školenia:

  • Svalové dvojičky – základ svalovej rovnováhy 1,2
  • Vysoká škola strečingu
  • Bankovanie a moxovanie
  • Manuálne a mobilizačné techniky
  • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy
Call Now Button