Fyzioterapeut Daniel Vrábeľ
Daniel Vrábeľ

Daniel Vrábeľ

Fyzioterapeut

Daniel Vrábeľ pracuje v SylvoRehab v ambulancii. Venuje sa najmä pacientom s poruchami pohybového aparátu, taktiež poúrazovým pacientom. Špecializuje sa na viaceré manuálne techniky, rôznym druhom masáží, akou je klasická masáž, bankovanie či lymfodrenáž.

Vzdelanie:

  • 3 ročné bakalárske štúdium na fakulte zdravotníctva na Prešovskej univerzite.
  • 2 ročné magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Prax:

  • Počas štúdia absolvenstká prax vo viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v Prešove, Bardejove a Košiciach
  • 5 ročná prax na Klinike impedančnej terapie v Bratislave

Kurzy, školenia:

  • Spirálna stabilizácia kurz A, B – Základné cviky a hlavné metódy Spirálnej stabilizácie
  • Spirálna stabilizácia kurz C, D – základné manuálne techniky
  • Bankovanie
  • Moxovanie
  • Manuálna lymfodrenáž
  • NeuroKinetic Therapy Lvl 1

Moje články