Mátyás Kovács

Mátyás Kovács

fyzioterapeut

"O šport a zlepšovanie fyzickej kondície som sa zaujímal už od detstva, kedy som vyskúšal množstvo rôznych športov, z ktorých som si postupom času prinášal aj zranenia. Práve poranenie pravého kolena ma prinútilo zaujímať sa o problematiku zranení a zdravia viac do hĺbky.

Keďže som aj vyštudovaný masér, rád pracujem s pacientom s využitím manuálnych techník, kde viem pacientom výrazne uľaviť od bolesti, uvoľniť napätie z preťažených svalov, či zlepšiť funkciu zablokovaných kĺbov. V mojej praxi sa taktiež venujem ľuďom, ktorých postihol ťažší osud a zostali či už na vozíku, alebo sú po ťažšej operácii či úraze. Taktiež sa venujem ľuďom s ťažšími diagnózami ako je skleróza multiplex, cievne príhody, Parkinsonova choroba a pod.

Ku každému klientovi mám individuálny prístup a snažím sa robiť moju prácu srdcom a najlepšie ako viem. "

Vzdelanie

  • 3- ročné nadstavbové štúdium na Strednej zdravotníckej škole Záhradnícka 44 v Bratislave - odbor fyzioterapeut

Prax:

  • počas štúdia po viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v Bratislave
  • 3 mesačná stáž v kúpeľoch Mariánske Lázňe, kde som pracoval s pacientami individuálne aj skupinovo
  • ADOS - rehabilitácie v domácom prostredí

Moje články