Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie

Vstupným vyšetrením vieme zistiť, aká je príčina Vášho zdravotného problému a tým správne zacieliť a urýchliť liečbu. Je základom každej úspešne vedenej terapie.

Rehabilitačné vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každej terapie. Fyzioterapia je komplexná, ucelená liečba. Nemôžeme vyriešiť Váš zdravotný problém bez toho, aby sme nezistili, aká je príčina Vášho zdravotného problému. Hľadáme kde sú vaše najväčšie slabiny, aké máte chybné pohybové stereotypy. Práve dôkladné vstupné rehabilitačné vyšetrenie je začiatkom Vašej úspešnej liečby.

Anamnéza:

Základom každého vyšetrenia je dôkladné odobratie anamnézy. Zisťujeme aké ochorenia ste prekonali, či ste nemali nejaký úraz, alebo máte absolvované operácie. Každý úraz alebo operácia sa totiž môže podpísať pod Váš terajší zdravotný stav. Dôležité je taktiež vedieť o Vašej práci, koníčkoch a záujmoch. Zaujíma nás jednoducho každý detail, ktorý môže ovplyvniť Váš zdravotný stav. Zbytočne totiž absolvujete fyzioterapiu, keď budete v bežnom živote naďalej udržiavať svoje chybné pohybové návyky alebo budete nejakým spôsobom nevhodne zaťažovať svoju chrbticu, kĺby či svaly.

Kineziologický rozbor:

Následne sa klient podrobí kineziologickému rozboru. Ide o vyšetrenie kde sledujeme aké máte držanie tela, zisťujeme rozsah pohyblivosti, ktoré svaly sú skrátené či oslabené. Každý dobrý fyzioterapeut vie, aké dôležité je vstupné rehabilitačné vyšetrenie a ako dôkladne a cielene musí byť vykonané. Práve dôkladným kineziologickým rozborom zistíme Vaše pohybové stereotypy a Vaše slabé články a podľa toho zacielime terapiu aby bola čo najefektívnejšia a aby ste sa čím skôr zbavili vašej akútnej alebo chronickej bolesti.

Počas vyšetrenia využívame najnovšie vyšetrovacie metódy a diagnostické prístroje akým je napríklad podoskop, ktorý nám umožňuje zhodnotiť a odhaliť prípadné poruchy a deformity chodidla.

V našom centre fyzioterapie využívame na diagnostiku taktiež metodiku redcord – neurac, vďaka ktorej vieme cielene a rýchlo zistiť príčinu Vášho zdravotného problému.

vstupne vysetrenie galeria 2
vstupne vysetrenie galeria 1