obrázok fyzioterapie kolena

Fyzioterapia po operácii kolena

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
14. december 2023

Poranenia v oblasti kolenného kĺbu postihujú predovšetkým menisky a väzy kolena. K takémuto poškodeniu dochádza predovšetkým v dôsledku úrazu. V kolennom kĺbe dochádza taktiež k postupnému opotrebovaniu chrupavky v dôsledku jeho váhonosnej funkcie. Takéto opotrebovanie nazývame gonartróza.

Fyzioterapia po operácii kolena je závislá samozrejme od typu operácie, teda či ide o artroskopiu, plastiku kolena alebo úplnú náhradu kolenného kĺbu.

Fyzioterapia po artroskopii kolena

fyzioterapia po artroskopii

Artoskopia kolena je miniinvazívna operačná metóda. V kolennom kĺbe sa najčastejšie indikuje pri poranení menisku. Rieši sa buď zošitím menisku (sutura) alebo odstránením poškodenej časti (menisektómia). Priebeh pooperačnej starostlivosti sa samozrejme líši. Pri suture menisku trvá rekonvalescencia dlhšie.

Častokrát čítame o artroskopii, ako ide len o malý zákrok a pacient pomerne v krátkom čase môže plne zaťažovať operovanú končatinu. Lekári často ako „formu rehabilitácie“ odporučia stacionárny bicykel. Aj keď v porovnaní s inými operačnými výkonmi ide o menší zásah, netreba pooperačné obdobie podceňovať. Artroskopickým výkonom dôjde k narušeniu prirodzenej hydrodynamiku kĺbu, je narušená tvorba kolagénu, tvoria sa zrasty. Preto je dôležitá návšteva fyzioterapeuta, ktorý zhodnotí primeranú záťaž a určí vhodné cviky, ktoré naučí pacienta cvičiť aj v domácom prostredí. Nesmie chýbať edukácia o správnom stereotype chôdze s barlami. Využívajú sa taktiež prostriedky fyzikálnej terapie či ľadovanie.

V neskorších štádiách sa zameriame na obnovenie plného rozsahu pohyblivosti v kĺbe a zlepšenie svalovej rovnováhy a sily. Dôležitým faktorom je taktiež dosiahnutie stability a funkčnosti segmentu nad kolenom ( bedrový kĺb ) a pod kolenom ( členok ).

Fyzioterapia po plastike väzu

cvičenie kolena redcord

Najčastejšie sa stretávame s poškodením tzv. LCA, teda predného skríženého väzu. Väzy majú v kolene stabilizačnú funkciu. Meniskus má naopak v kolene funkciu tlmiča. Pooperačné obdobie sa bude preto v určitých fázach líšiť.

V akútnej pooperačnej fáze sa zameriame predovšetkým na mobilizáciu jazvy a priľahlých mäkkých štruktúr. S pacientom čím skôr pracujeme vo vertikále. Dôležité je koleno všas zaťažiť primeraným tlakom, kedy aktivujeme tzv. proprioreceptory. Sú to akési senzory, ktoré vysielajú informácie do nášho mozgu. Sú to predovšetkým informácie o polohe a pohybe. Ak koleno nezačneme včas zaťažovať, mozog tieto informácie nebude dostávať a začne „vypínať“ naše svaly v danej oblasti, čo sa prejaví zhoršenou stabilitou a mobilitou v kĺbe.

Vyhýbame sa neprimeranému naťahovaniu štruktúr kolena, či prudkému rozcvičovaniu do krajných polôh, čím by sme mohli poškodiť prišitý väz, či odobraný štep. Našu prácu vždy konzultujeme s lekárom – operatérom, ktorý určí akou záťažou môžeme s kolenom pracovať.

Ak plánujete podstúpiť operáciu kolena, alebo ste ju už absolvovali, navštívte nás v SylvoRehab a my Vám pomôžeme na ceste k zdravým kolenám.

Ďalšie články

Skolióza main image
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. máj 2023

Skolióza

Skolióza je priestorová deformita chrbtice v 3 rovinách. Najvýraznejšie vychýlenie chrbtice je do strany, avšak dochádza taktiež k rotácií stavcov a vyklenutiu dopredu alebo dozadu. Postihuje najmä dievčatá v detskom a dospievajúcom veku. Zmena tvaru chrbtice ovplyvňuje zmenu funkcie chrbtice, ako aj horných a dolných končatín. Celé telo je nútené prispôsobiť sa danej asymetrii. Táto zmena postavenia sa prejaví na zmene funkcie svalového systému. Pri výraznejšej krivke vie ovplyvniť taktiež funkciu dýchania, či vnútorných orgánov. V neposlednom rade má skolióza vplyv na sociálne a psychologické faktory v detstve aj v dospelosti. Najčastejšie je to pre určité obmedzenie vykonávať nejakú prácu, či šport, alebo taktiež aj z estetického hľadiska.

Zmrznuté rameno obrázok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
28. august 2023

Syndróm zmrznutého ramena

Syndróm zmrznutého ramena, odborne adhezívna kapsulitída, je stav, kedy sa mäkké tkanivá v oblasti ramenného kĺbu stiahnu. Dôjde tak k bolestivému stavu, no najmä k obmedzeniu pohyblivosti v ramennom kĺbe. „Zmrznuté rameno“ je ochorenie, ktoré trvá približne jeden rok a je charakteristické svojimi fázami priebehu.

Hallux valgus fotka
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
08. november 2022

Hallux valgus

Hallux valgus sa prejavuje bolesťou kĺbu palca nohy, alebo typickým „vbočeným“ palcom. Ide o komplexnú deformitu prednožia chodidla. Hallux valgus však nie je len estetickým, či bolestivým problémom v oblasti palca nohy. Táto deformita chodidla často vzniká poruchou funkcie a postavenia vzdialených častí nášho tela.

Prečítajte si ďalšie články na našom blogu.