sylvester pecimon fotka
Sylvester Pečimon - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab

Sylvester Pečimon

Hlavný fyzioterapeut

"O fyzioterapiu, regeneráciu, šport a celkovo o ľudské telo sa zaujímam už dlhú dobu. Od svojich piatich rokov som športoval karate. Ako to už pri športe chodí, nezaobíde sa bez množstva zranení, ktoré postihli aj mňa a neraz som musel vyhľadať pomoc od fyzioterapeuta. Práve osobné skúsenosti ma viedli k štúdiu a následne aj práci fyzioterapeuta."

Sylvester Pečimon je zakladateľom kliniky fyzioterapie SylvoRehab. Jeho náplňou práce je najmä chod celej kliniky. Dáva dôraz na vzdelávanie fyzioterapeutov, aby kvalita, ktorú Vám ponúkame bola na tej najvyššej úrovni a obsahovala najnovšie poznatky v oblasti fyzioterapie. Je držiteľom licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut.

Vzdelanie

 • 3 ročné bakalárske a následne 2 ročné magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – odbor fyzioterapia
 • Špecializačné štúdium v odbore Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému na SZU v Bratislave

Prax

 • Počas štúdia absolventská prax vo viacerých Bratislavských nemocniciach a rehabilitačných klinikách
 • 5 ročná prax v Univerzitnej Nemocnici L. Dérera na Kramároch
 • 5 ročná prax ako hlavný fyzioterapeut SylvoRehab

Kurzy, školenia

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového aparátu
 • Redcord Neurac 1
 • Redcord Neurac 2 – Upper Body, Lower Body
 • Redcord Neurac 2 – Vibration
 • Terapia spúšťových bodov
 • Kinesiotaping
 • Diagnostika a terapia funkcie nohy z pohľadu vývojovej kineziológie
 • Dornova metóda a Breussova masáž
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • High – Velocity Low – amplitude – manipulácie
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Mulligan koncept – horný kvadrant
 • Mulligan koncept – dolný kvadrant
 • NMS koncept diagnostiky a terapie – A, B
 • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy
 • Neuro – Muskulo – Skeletálna Diagnostika
 • Neuro mobilizačná terapia
 • Viscerálna manipulácia - A