dobrý fyzioterapeut main image

Ako má vyzerať dobrý fyzioterapeut?

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
07. október 2022

Kto je fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je človek, ktorý sa venuje najmä poruchám pohybového aparátu. Je v prvom rade zdravotnícky odborník, ktorý má na to vyštudovanú školu a nie je to teda nejaký „kurzový masér“. Fyzioterapia je časť rehabilitácie, ktorá využíva fyzikálnu terapiu, pohybovú liečbu a rôzne manuálne techniky. Dobrý fyzioterapeut je dnes už neoddeliteľnou súčasťou pri starostlivosti o pacienta aj v nemocniciach po operáciách či úrazoch.

Kedy vyhľadať pomoc od fyzioterapeuta?

dobrý fyzioterapeut obrázok

Vyhľadať pomoc od fyzioterapeuta môžete pri akomkoľvek probléme s pohybovým aparátom. Ide najčastejšie o bolesti chrbta, kĺbov, svalové poškodenia či stavy po úrazoch a operáciách. Fyzioterapeut Vám taktiež pomôže aj pri bolestiach hlavy, chodidiel, chybnom držaní tela. Dobrý fyzioterapeut pomôže aj ženám počas tehotenstva či po pôrode, kedy vznikajú rôzne zdravotné komplikácie súvisiace s pohybovým aparátom.

Ako vyzerá práca fyzioterapeuta?

Každý dobrý fyzioterapeut vie, že musí pacienta najprv dôkladne vyšetriť aby mu mohol následne pomôcť. Tu naša práca začína. Vyšetrenie pozostáva z odobratia anamnézy, následne kineziologického rozboru. Tento rozbor je dôležitou časťou vyšetrenia. Zisťujeme, ktoré svaly má pacient skrátené, ktoré oslabené, sledujeme pohyblivosť v kĺboch či prevedenie pohybových stereotypov a tým získame celkový pohľad na fungovanie tela.

Podľa výsledku vyšetrenia určíme priebeh terapie. Fyzioterapia nie je jedno rázová masáž, či „napravenie chrbtice“. Chybný stereotyp pohybu, alebo nesprávne držanie tela nedokážeme odstrániť jednou masážou či napravením. Ide o dôkladné nastavenie terapie tak, aby bola cielená na Vaše najväčšie nedostatky a aby bola efektívna a prinášala dlhodobé výsledky. V praxi využívame rôzne formy efektívnych cvičení ako je napríklad terapia redcord, rôzne druhy manuálnych techník zameraných na mobilizáciu kĺbov a zlepšenie pohyblivosti či odstránenie bolesti a napätia vo svaloch. Nemenej dôležitou súčasťou terapie je prevencia. Učíme pacienta ako vykonávať bežné pohyby, ako držať telo, ako fungovať v práci a podobne.

Ako zistím, že sa o mňa stará dobrý fyzioterapeut?

Pre pacienta ako laika je to samozrejme ťažké odhadnúť. Dobrý fyzioterapeut by mal mať v prvom rade dostatok skúseností, vzdelania a odbornosti vo svojej práci. Tie určite nezíska behom jedného roka praxe. To aby sme sa stali odborníkmi v akejkoľvek oblasti vždy vyžaduje čas. Ďalšou dôležitou vlastnosťou dobrého fyzioterapeuta je akýsi zápal a nadšenie pre to čo robí. Fyzioterapia je dnes veľmi napredujúca, stále sa objavujú nové metodiky a prístupy ako pacientovi čo najefektívnejšie pomôcť. Určite je teda dôležité aké kurzy fyzioterapeut absolvoval a či sa naďalej vo svojom odbore vzdeláva. Treba vyzdvihnúť fakt, že dané kurzy sú dnes pomerne drahá záležitosť a každý dobrý fyzioterapeut by mal byť ochotný do seba investovať ako čas, tak aj peniaze.

Nemenej dôležitou vlastnosťou dobrého fyzioterapeuta je jeho ľudský prístup k samotnému pacientovi. Musí byť empatický, vedieť človeka vypočuť a vnímať dôležité informácie, ktoré mu pacient povie. Komunikačné zručnosti sú nesmierne dôležité pri každej vedenej terapii. Pacient sa musí vedieť v ambulancii uvoľniť, musí sa cítiť bezpečne a predovšetkým musí svojmu fyzioterapeutovi dôverovať v tom čo robí.

V našom centre ručíme za odbornosť a najmä ľudský prístup našich fyzioterapeutov. Termín si môžete rezervovať ihneď.

Ďalšie články

Skolióza main image
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. máj 2023

Skolióza

Skolióza je priestorová deformita chrbtice v 3 rovinách. Najvýraznejšie vychýlenie chrbtice je do strany, avšak dochádza taktiež k rotácií stavcov a vyklenutiu dopredu alebo dozadu. Postihuje najmä dievčatá v detskom a dospievajúcom veku. Zmena tvaru chrbtice ovplyvňuje zmenu funkcie chrbtice, ako aj horných a dolných končatín. Celé telo je nútené prispôsobiť sa danej asymetrii. Táto zmena postavenia sa prejaví na zmene funkcie svalového systému. Pri výraznejšej krivke vie ovplyvniť taktiež funkciu dýchania, či vnútorných orgánov. V neposlednom rade má skolióza vplyv na sociálne a psychologické faktory v detstve aj v dospelosti. Najčastejšie je to pre určité obmedzenie vykonávať nejakú prácu, či šport, alebo taktiež aj z estetického hľadiska.

redcord aparat
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
30. máj 2023

Redcord Neurac

Ide o unikátne cvičenie v závesnom systéme. Redcord Neurac je metóda zameraná na diagnostiku a následnú terapiu pri poruchách funkčných pohybových vzorov. Pomocou systému Redcord vieme odstrániť bolesti, zlepšiť pohybové stereotypy a obnoviť rozsah pohyblivosti v kĺboch. Zameriavame sa najmä na odstránenie príčiny daného motorického problému.

bolesti hlavy hlavný obrázok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
08. marec 2023

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy majú mnoho príčin. Každý kto niekedy zažil bolesť hlavy vie, aký je to nepríjemný pocit. Nevieme sa na nič sústrediť, obmedzuje nás pri bežnom fungovaní. Častokrát nemusí ísť o nič vážne, najmä keď sa bolesť hlavy vyskytne ojedinele. Ak sa bolesti hlavy vyskytujú často, v pravidelných intervaloch a sú intenzívne, treba daný problém riešiť s odborníkom.

Prečítajte si ďalšie články na našom blogu.