bolesti hlavy hlavný obrázok

Bolesti hlavy

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
08. marec 2023

Bolesti hlavy majú mnoho príčin. Každý kto niekedy zažil bolesť hlavy vie, aký je to nepríjemný pocit. Nevieme sa na nič sústrediť, obmedzuje nás pri bežnom fungovaní. Častokrát nemusí ísť o nič vážne, najmä keď sa bolesť hlavy vyskytne ojedinele. Ak sa bolesti hlavy vyskytujú často, v pravidelných intervaloch a sú intenzívne, treba daný problém riešiť s odborníkom.

Diagnostika bolesti hlavy:

Vyšetrenie bolesti hlavy je celkom zložité a častokrát vyžaduje návštevu viacerých odborníkov. Treba v prvom rade určiť o aký typ bolesti hlavy ide. Poznáme tenznú bolesť hlavy ( vertebrogénnu) a migrenóznu bolesť.

Migrenózna bolesť je záchvatovitá, pulzujúca, je spojená s zvýšenou citlivosťou na svetlo či hluk. Môže byť taktiež spojená s nauzeou, teda zvracaním.

Tenzná (vertebrogénna) bolesť hlavy je spojená skôr s pocitom tlaku, napätia najčastejšie v záhlaví, môže však vyžarovať do oblasti spánkov, temena hlavy. Pocit napätia však môžeme cítiť aj v prednej časti krku, žuvacích svaloch a pod. Príčin u tohto typu bolesti môže byť viac. Práve preto je dôležitá vstupná diagnostika fyzioterapeutom, ktorý danú príčinu odhalí a stanoví efektívnu terapiu.

Príčiny:

Medzi hlavné príčiny patrí najmä svalová nerovnováha v oblasti krku, ktorá spôsobuje zhoršenú kontrolu krku a teda jeho stabilitu. Dôsledkom daného stavu sa začne zvyšovať napätie určitých svalov krku. Iné svaly zase oslabujú a tým vzniká nerovnováha. Napäté svaly začnú bolieť a môžu vyvolať prenesenú bolesť napríklad do spánkovej oblasti hlavy prostredníctvom tzv. triggerpointov. Ide o spúšťové body vo svalových vláknach, ktoré vyvolávajú prenesenú bolesť do vzdialenejších segmentov. Dôsledkom spomenutej svalovej nerovnováhy môže dôjsť k blokáde horných krčných stavcov, ktorú môžeme pociťovať ako obmedzenie pohybu, no taktiež ako tlakovú, nepríjemnú bolesť.

Ďalšou príčinou môžu byť taktiež poruchy temporomandibulárneho kĺbu (spánkovo sánkový). Tieto problémy môže vyvolať opäť svalové napätie žuvacích svalov, prehĺtacích svalov, svalov ústneho dna a pod. Taktiež netreba zabúdať ani na možné príčiny v oblasti ústnej dutiny a zubov a teda návštevu stomatológa.

Ďalším nemenej dôležitým faktorom je stereotyp dýchania. Pri chybnom stereotype dýchania, dochádza k zvýšenému napätiu pomocných dýchacích svalov v oblasti krku. Toto napätie opäť vyvoláva prenesenú bolesť do oblasti hlavy.

Nesmieme zabúdať ani na stres, ktorý zohráva významnú úlohu vo vzniku nerovnomerného svalového napätia v oblasti krku. Vplyvom stresu taktiež dochádza k zvýšenému napätiu povrchovým svalov v oblasti šije a krku.

Dobrý fyzioterapeut myslí taktiež na vzdialené štruktúry, ktoré môžu ovplyvniť vznik ťažkostí v oblasti hlavy a krku. Nesprávne postavenie a funkcia členka či chodidla, môže taktiež spôsobiť bolesti v oblasti hlavy a krku.

Terapia bolesti hlavy:

bolesti hlavy terapia

Ako fyzioterapeuti vieme ovplyvniť a pracovať najmä s tenznou bolesťou hlavy súvisiacou s krčnou chrbticou a svalmi krku.

Terapia je zameraná predovšetkým na zníženie napätia preťažených svalov. Ide teda najmä o svaly v oblasti šije a prednej strany krku, žuvacie svaly, svaly v spánkovej oblasti a temena hlavy.

Využívame mobilizačné a trakčné techniky na uvoľnenie kĺbnych blokád najmä prvých troch krčných stavcov a hlavového skĺbenia. Taktiež mobilizácia temporomandibulárneho kĺbu má svoje opodstatnenie. Účinnou pomôckou a doplnkom môže byť taktiež použitie kinesiotapu, alebo podanie elektroliečebnej procedúry.

Z dlhodobého hľadiska, veľmi dôležitým faktorom je najmä spevnenie oslabených svalov v oblasti krčnej chrbtice. Hlboké svaly krku, ktoré stabilizujú krčnú chrbticu nachádzame veľmi často oslabené a v dôsledku toho dochádza k zvýšenému napätiu už spomenutých povrchových svalov. Na spevnenie hlbokých svalov krku využívame množstvo metodík fyzioterapie. V našej klinike využívame predovšetkým účinnú metódu redcord neurac, ktorá je komplexná metóda zahŕňajúca diagnostiku a následnú terapiu. Taktiež nácvik správneho stereotypu dýchania je dôležitou zložkou terapie.

Nemenej dôležitou súčasťou komplexnej terapie o pacienta s bolesťami hlavy je edukácia o správnej životospráve, držaní tela, či nastavenie ergonómie pracovného a domáceho prostredia.