Viscerálna manipulácia fotka

Viscerálna manipulácia

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
26. február 2024

Viscerálna manipulácia – v čom pomôže?

Technika viscerálnej manipulácie pracuje s vnútornými orgánmi v brušnej a hrudnej dutine. Ide o komplexný prístup fyzioterapeuta, nakoľko funkcia vnútorných orgánov je priamo prepojená s pohybovým systémom.

Je dokázané, že približne 30 % porúch pohybového aparátu má súvis s poruchou funkcie určitého vnútorného orgánu. Orgány taktiež výrazne ovplyvňujú psychický stav pacienta.

Aké sú indikácie?

Indikácie môžu priamo súvisieť s poruchami v oblasti vnútorných orgánov, alebo sú to poruchy pohybového aparátu, ktorých príčina je previazaná s poruchou funkcie vnútorného orgánu.

Viscerálna manipulácia fotka

Tieto vzťahy sa často prezentujú napríklad na ramennom kĺbe. Bolesť pravého ramena môžu vyvolať poruchy funkcie pečene alebo žlčníka. Ide najmä o nešpecifické bolesti, ktoré sa prejavujú bez zjavnej príčiny a v anamnéze nevie pacient vysvetliť konkrétny pohyb / polohu v ktorej ho rameno bolí. Častou chybou terapeuta je, že túto možnú príčinu bolesti ramena prehliadne a lieči ramenný kĺb, avšak príčina je ukrytá práve v poruche funkcie vnútorného orgánu.

Ďalej môžeme spomenúť časté nafukovanie, plynatosť a s tým spojené bolesti driekovej chrbtice. Sú to najmä pacienti s chronickými bolesťami chrbta, nakoľko časté nafukovanie utlmuje aktivitu hlbokých brušných svalov a tie majú funkciu ochrany a stability pre našu chrbticu. Pre odstránenie bolesti chrbta je v tomto prípade nevyhnutné ošetriť brušnú dutinu a problém s nafukovaním.

Často sa stretávame s poruchami bedrových kĺbov zapríčinených napätím tenkého či hrubého čreva. Taktiež sú to orgány malej panvy, ktoré spôsobujú poruchy vyprázdňovania, bolesti v panvovej oblasti, kostrče, u žien gynekologické ťažkosti, či problém s otehotnením. U mužov to môžu byť poruchy erekcie, problémy s prostatou a pod.

Priebeh terapie viscerálnou manipuláciou

fotka mobilizácia pečene

Ide o jemné techniky vykonávané v oblasti brušnej dutiny. Pre pacienta by nemala byť terapia bolestivá, avšak určité techniky sú vykonávané v hĺbke brušnej dutiny a môžu byť pre pacienta čiastočne nepríjemné. Terapeut pohybuje s vnútornými orgánmi do určitých smerov a tak podporuje ich prirodzenú funkciu. Ak sa pracuje s orgánmi malej panvy, terapeut čiastočne zasahuje do intímnych partií pacienta, preto musí byť pacient o tejto skutočnosti dostatočne vopred informovaný.

Fyzioterapia je predovšetkým komplexný prístup terapeuta. Viscerálna manipulácia je preto často len súčasťou komplexnej terapie a na to aby bola účinná, musí často fyzioterapeut pracovať aj s technikami mobilizácii kĺbov a uvoľnením svalového či fasciálneho napätia. Týmto spôsobom docielime trvalý liečebný efekt.