skola chrbtice obrazok

Škola chrbtice

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. máj 2022

V minulosti mali ľudia pohybu viacej. Pracovali zväčša manuálne, chodili viac pešo a práve týmito fyzickými aktivitami si ľudia prirodzene preťahovali a posilňovali aj hlboko uložené svaly v tele. Chôdza je najprirodzenejší pohyb pre človeka a my dnes chodíme čoraz menej. Týmto životným štýlom meníme naše držanie tela a naše pohybové stereotypy. Dôsledkom toho vznikajú na tele svalové dysbalancie, následkom ktorých vzniká bolesť. Škola chrbtice je dôležitou súčasťou komplexného prístupu fyzioterapie.

Čo je škola chrbtice a aký má význam?

Učí nás:

  • správnemu držaniu tela
  • vykonávanie pohybových stereotypov
  • správnej životospráve

Škola chrbta je najmä o prevencii. Správne držanie tela je základom pre správne vykonanie akéhokoľvek pohybu nakoľko každý jeden pohyb vychádza z postavenia tela. Je teda charakterizované vzpriameným držaním tela, svaly sú v minimálnom napätí, nie je prítomná bolesť, kĺby sú centrované vo svojom správnom postavení.

Správne držanie tela v stoji

Hlava v predĺžení chrbtice, ramená zatiahnuté dole od uší, chrbtica v rovine, panva je v neutrálnom postavení, nohy sú na šírku panvy.

 Správne / nesprávne držanie tela

držanie tela v stoji

Správne držanie tela v sede

Hlava v predĺžení chrbtice, ramená ťaháme dole od uší, chrbtica v rovine, bedrové kĺby sú vyššie alebo v rovine s kolennými kĺbmi, uhol chrbtovej opierky 95-110 stupňov, chodidlá sa celou plochou dotýkajú zeme, lakťové kĺby pokrčené v 90 st. uhle, predlaktie opreté, zápästie v neutrálnej polohe, monitor vo výške očí.

Správne / nesprávne držanie tela

drzanie tela v sede

Správne pohybové stereotypy

Pohybové stereotypy úzko súvisia s držaním tela. Je to každý jeden náš pohyb, ktorý vykonáme. Práve nesprávnym držaním tela, nevhodným zaťažovaním chrbtice, vznikajú na našom tele svalové dysbalancie, ktoré menia naše pohybové stereotypy. Škola chrbtice nás učí, ako jednotlivé pohyby vykonať s čo najmenším zaťažením chrbtice.

Vstávanie z postele

vstavanie z postele

Umývanie podlahy/dvíhanie predmetov

dvihanie predmetov

V našom centre Vás okrem fyzioterapie naučíme aj správnemu držaniu tela, taktiež ako vykonávať bežné denné činnosti aby bol vykonaný pohyb pre Vás čo najzdravší a najekonomickejší pre Vaše telo, no najmä aby bol bez bolesti!!