Fyzioterapia po OP platničky

Fyzioterapia po operácii platničky

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
08. máj 2024

Vysunutie platničky (hernia disku) patrí medzi najčastejšie štrukturálne poruchy chrbtice. Problematike hernie disku sme sa podrobnejšie venovali v našom blogu "vysunutá platnička"

Ak boli vyčerpané konzervatívne spôsoby liečby vysunutia platničky a pacient nezaznamenal žiadne zlepšenie stavu, alebo prišlo dokonca k zhoršeniu jeho stavu, je potrebné zvážiť operačný výkon. Tu je potrebná konzultácia s neurochirurgom, ktorý určí či je potrebná operácia a akým spôsobom bude vykonaná.

Možnosti operačnej liečby

operácia platničky

Medzi najčastejšie typy operácií platničky patrí dekompresívna laminektómia, disektómia a metódy TLIF (Transforaminal lumbar interbody fussion), PLIF (Posterior lumbar interbody fussion), ALIF (Anterior lumbar interbody fussion).

Princípom disektómie je odstránenie časti platničky, ktorá tlačí na nervové štruktúry. Laminektómia sa aplikuje pri potrebe odstrániť časť stavca, pre lepší prístup k platničke. Techniky TLIF, PLIF a ALIF sa aplikujú už pri rozsiahlejšom poškodení, kde je potrebné vloženie biokompatibilného materiálu a následná fixácia stavcov.

Pooperačná fyzioterapia - akútna fáza

operovaná platnička obrázok

Pooperačný priebeh je samozrejme závislý od typu operácie, ale vo všeobecnosti platia tieto zásady.

  • Na lôžku sa môže pacient otáčať, ale nesmie spraviť rotáciu v chrbtici. Telo pretáča ako jeden valec. Postaví sa po 2-3 dňoch s fyzioterapeutom. Fyzioterapeut s pacientom vykoná aj prvé kroky a edukuje pacienta o možnostiach chôdze.
  • Po cca 4-7 dňoch je prepustený do domácej liečby.
  • Približne prvé dva týždne má zákaz sedenia. Fyzioterapeut pacienta ešte v nemocnici naučí techniky, ako si pacient ľahne do postele, ako vykoná veľkú potrebu s tým, že sa vyhne sedu. Po približne dvoch týždňoch si pacient začne sadať. Prvé sedenie je 1-2 minúty, následne podľa plánu a odporúčaní operatéra pacient dĺžku sedenia každým dňom predlžuje.
  • Už po cca týždni môže začať vykonávať jednoduché cvičenia podľa doporučení fyzioterapeuta. Ide vo väčšine o dychové a izometrické cvičenia, kde pacient jemne aktivuje hlboké svaly trupu, ktoré potrebuje čím skôr dostať do kondície.

Pooperačná fyzioterapia – neskorá fáza

fyzioterapia v redcorde

Po 6-8 týždňoch od operácie sa začína s intenzívnejšou fyzioterapiou. Dôležité je predovšetkým vyšetrenie fyzioterapeutom, aby zistil v akom stave sa nachádza svalová rovnováha, aké sú pohybové stereotypy pacienta a v neposlednom rade musí poznať aký operačný výkon pacient absolvoval. Dôležitá je teda spolupráca fyzioterapeut – lekár (operatér).

Fyzioterapia je zameraná na posilnenie hlbokého stabilizačného systému chrbtice, ktorý plní predovšetkým ochrannú funkciu pre našu chrbticu. Dôležitá je taktiež stabilita panvy a dolných končatín. Tu využívame overené metodiky ako dynamická neuromuskulárna stabilizácia, akrálna koaktivačná terapia, redcord neurac, či využitie rôznych pomôcok ako fitlopta, bosu a pod. Uvoľňujú sa napäté a skrátené svalové štruktúry prostredníctvom postizometrickej relaxácie či strečingu.

Fyzioterapeut sa zameriava predovšetkým na zlepšenie pohybových stereotypov pacienta a prinavrátenie stratenej kondície pacienta. Dôležitý je taktiež nácvik správneho stereotypu chôdzu, držania tela a pod.