vysunuta platnicka main foto

Vysunutá platnička

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. apríl 2023

Pojem vysunutá platnička, vyskočená platnička, prasknutá či vyklenutá platnička, odbornejšie hernia disku je v dnešnej dobe pomerne častou diagnózou u pacientov trpiacich na bolesti chrbta. Vysunutá platnička je taktiež diagnóza, s ktorou najmä my fyzioterapeuti denne pracujeme.

Čo je vysunutá platnička?

Ide o poruchu medzistavcovej platničky nachádzajúcej sa medzi dvoma stavcami našej chrbtice. Platnička je zložená z dvoch častí. Obal je tvorený väzivovým obalom/prstencom a jadro je tvorené z rôsolovitej hmoty obsahujúcej najmä vodu. Ide teda o akýsi tlmič medzi dvoma stavcami. Platničky sa nachádzajú pozdĺž celej chrbtice a sú nevyhnutné pre jej správnu funkciu.

Ako dôjde k poškodeniu?

Keďže platnička má v chrbtici funkciu tlmiča, k poškodeniu dôjde pri zvýšenom tlaku pôsobiacom na platničku. Tento tlak môže vzniknúť náhlym jednorazovým preťažením akým je autonehoda, úraz a podobne. Naopak preťaženie môže vzniknúť opakovanou, dlhodobou, neprimeranou fyzickou záťažou, alebo jednoducho len nevhodnou polohou či držaním tela. Nesprávne a dlhodobé sedenie, častý a opakujúci sa jednostranný pohyb, chybné držanie tela, nedostatok pohybu. Toto sú všetko príčiny, ktoré poškodenie platničky spôsobujú.

Mechanizmus vysunutia platničky

Pojem vysunutá platnička je trocha zavádzajúci. Platnička sa reálne nevysunie, ale dôjde k poškodeniu obalu/prstenca platničky. Tento stav má viac stupňov. Ide o bulging, protrúziu, extrúziu, sekvestráciu disku. Tieto pojmy vysvetľujú vážnosť poškodenia, kedy pri bulgingu ide len o akúsi výduť platničky, avšak jej obal zostane v celku, teda nedôjde k „vytečeniu“ jadra von. Extrúzia je už vážnejšia nakoľko sa už jadro dostane von z platničky a môže výraznejšie zatlačiť na priľahlé štruktúry.

Vysunutá platnička a jej príznaky

Práve už spomínaný mechanizmus poškodenia platničky je dôležitý údaj, nakoľko príznaky často priamo súvisia s rozsahom poškodenia. Ak dôjde k výraznému vyklenutiu jadra von z platničky, najčastejšie sa prejaví tlakom na okolité odstupujúce nervy. Záleží v ktorej časti chrbtice sa daná platnička nachádza. Ak sa nachádza v krčnej časti, príznaky sa prejavia vyžarovaním do rúk, ramena, taktiež bolesťami hlavy. Ak je platnička vysunutá v driekovej časti, prejaví sa najmä v dolných končatinách a nohách. Ide o pocity mravenčenia, slabosti v danej oblasti, necitlivosti a bolesti v danom segmente.

Aký je postup diagnostiky?

Pacient príde k lekárovi alebo fyzioterapeutovi na vyšetrenie. Ten odoberie anamnézu, spraví komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane konkrétnych neurologických testov. Na základe vyšetrenia zistí, ktorý segment chrbtice je poškodený a v akom rozsahu. Na presné určenie a potvrdenie diagnózy je samozrejme potrebné absolvovanie magnetickej rezonancie alebo CT vyšetrenia. Dôležitá je taktiež spolupráca fyzioterapeuta a lekára, prípadne neurochirurga, ak je rozsah poškodenia natoľko vážny, že je potrebné zvážiť operačný výkon.

Terapia vysunutej platničky

vysunutá platnička terapia

Terapia je závislá od rozsahu poškodenia a samozrejme od štádia v akom sa pacient nachádza. Môže ísť o akútne štádium a chronické. V akútnom štádiu volíme skôr nastavenie správnej úľavovej pozície, využívame manuálne techniky a fyzikálnu terapiu. Správnym nastavením úľavovej pozície a využitím manuálnych techník vieme výrazne uľaviť od bolesti, znížiť tlak platničky na nerv a tým odstrániť príznaky. Po odznení akútnych príznakov, začíname pacienta postupne zaťažovať. Terapia je komplexná, využívame najmä metodiky, ktorými aktivujeme oslabené svaly, uvoľníme a ponaťahuje svaly stuhnuté a skrátené. V našom centre využívame najmä terapiu redcord neurac, s ktorou máme vynikajúce výsledky. Učíme pacienta správnym pohybovým stereotypom a správne držaniu tela.

Ďalšie články

Skolióza main image
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. máj 2023

Skolióza

Skolióza je priestorová deformita chrbtice v 3 rovinách. Najvýraznejšie vychýlenie chrbtice je do strany, avšak dochádza taktiež k rotácií stavcov a vyklenutiu dopredu alebo dozadu. Postihuje najmä dievčatá v detskom a dospievajúcom veku. Zmena tvaru chrbtice ovplyvňuje zmenu funkcie chrbtice, ako aj horných a dolných končatín. Celé telo je nútené prispôsobiť sa danej asymetrii. Táto zmena postavenia sa prejaví na zmene funkcie svalového systému. Pri výraznejšej krivke vie ovplyvniť taktiež funkciu dýchania, či vnútorných orgánov. V neposlednom rade má skolióza vplyv na sociálne a psychologické faktory v detstve aj v dospelosti. Najčastejšie je to pre určité obmedzenie vykonávať nejakú prácu, či šport, alebo taktiež aj z estetického hľadiska.

fyzioterapia v tehotenstve obrázok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
12. apríl 2023

Fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode

Fyzioterapia má v tehotenstve pre ženu veľký význam. Ženské telo prechádza počas tehotenstva mnohými zmenami. Mení sa rozloženie hmotnosti, tým dochádza k oslabeniu brušných svalov často s prítomnou diastázou (rozostup brušnej steny). Taktiež dochádza k preťaženiu chrbtice, zvýšenému napätiu svalov v oblasti panvy a bedrových kĺbov. Vplyvom vyššej hmotnosti rastie aj riziko poklesu klenby chodidla. Každá žena vníma a reaguje na tieto zmeny veľmi individuálne.

redcord aparat
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
30. máj 2023

Redcord Neurac

Ide o unikátne cvičenie v závesnom systéme. Redcord Neurac je metóda zameraná na diagnostiku a následnú terapiu pri poruchách funkčných pohybových vzorov. Pomocou systému Redcord vieme odstrániť bolesti, zlepšiť pohybové stereotypy a obnoviť rozsah pohyblivosti v kĺboch. Zameriavame sa najmä na odstránenie príčiny daného motorického problému.

Prečítajte si ďalšie články na našom blogu.