Bedrový kĺb fotka

Ako na zdravé bedrové kĺby?

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
22. november 2023

Bedrový kĺb je váhonosný kĺb a celý život nesie váhu nášho tela. Tým je predurčený k postupnej degenerácii, teda zmeny štruktúry kĺbu. Tento proces poznáme pod názvom artróza, konkrétne koxartróza.

Bedrový kĺb je štruktúrou a funkciou úzko previazaný s panvou a driekovou chrbticou. Teda ak Vás bolí v krížoch alebo driekovej chrbtici, problém môže byť vo Vašich bedrových kĺboch. Tento kĺb sa taktiež výrazne podieľa na držaní tela či stereotype chôdze.

Ochorenia bedrových kĺbov

V praxi sa stretávame najčastejšie s postupným opotrebovaním chrupavky kĺbu, ktoré sme už spomenuli pod pojmom koxartróza. Medzi ďalšie poškodenia v oblasti bedra patria zápaly tzv. trochanterickej burzy, poškodenie/lézia labra bedrového kĺbu – ide o akési púzdro, ktoré drží hlavicu kĺbu v jamke. Ďalej sa často stretávame s poškodením mäkkých častí v oblasti bedrového kĺbu, akými sú najmä svaly, šľachy a pod. Spomenúť treba aj viscerálne vzťahy ovplyvňujúce bedrá. Ide napríklad o prechod z tenkého do hrubého čreva, tzv. Caecum, ktorého obmedzená funkcia a mobilita vie ovplyvniť dokonca mobilitu Vášho bedrového kĺbu.

Vyšetrenie a jeho dôležitosť

Vyšetrenie bedrového kĺbu

Ako sme už spomenuli, bedrový kĺb sa svojou funkciou a umiestnením podieľa na mnohých dejoch v našom tele. Výrazne nám ovplyvní stabilitu a funkciu chrbtice, držanie tela, našu chôdzu či dokonca správne fungovanie nášho tráviaceho systému. Preto je nesmierne dôležité komplexné vyšetrenie pacienta fyzioterapeutom, ktorý nájde práve spomínané súvislosti a tak odhalí príčinu bolestí či už bedrového kĺbu, alebo problém prezentovaný v inej časti tela.

Fyzioterapia pri poruchách bedrového kĺbu

Cvičenie bedrového kĺbu

Priebeh rehabilitačnej starostlivosti je samozrejme závislí od konkrétneho problému. Fyzioterapeut sa zameriava predovšetkým na udržanie zdravej mobility v kĺboch a taktiež stability v oblasti celých dolných končatín, panvy či chrbtice. Ak ide už o vážnejšie poškodenie akým je koxartróza III. Stupňa, je výrazne obmedzená mobilita v kĺbe, pacient má pravidelné bolesti pri bežných denných činnostiach. V takýchto prípadoch využívame prostriedky fyzikálnej terapie, či mobilizačné a trakčné techniky na zníženie napätie a bolesti v kĺbe. Keď už akútne bolesti nie sú také výrazné, snažíme sa o udržanie či zlepšenie rozsahu hybnosti v kĺbe, no najmä zlepšiť stereotyp chôdze a stabilitu dolných končatín. Využívame nestabilné plošiny na zlepšenie stability, taktiež aparát Redcord, ktorý je výborným pomocníkom k získaniu potrebnej sily a stability bedrových kĺbov. Dôležitá je taktiež redukcia či udržanie správnej telesnej hmotnosti z dôvodu váhonosnej funkcie kĺbu.

Nesmieme zabúdať ani na dôležitosť fyzioterapie v „pred“ alebo „po“ operačnom období, napríklad pri totálnej endoprotéze – teda úplnej náhrade bedrového kĺbu. Tejto problematike sa budeme však bližšie venovať v ďalšom blogu.

Ďalšie články

fyzioterapia v tehotenstve obrázok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
12. apríl 2023

Fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode

Fyzioterapia má v tehotenstve pre ženu veľký význam. Ženské telo prechádza počas tehotenstva mnohými zmenami. Mení sa rozloženie hmotnosti, tým dochádza k oslabeniu brušných svalov často s prítomnou diastázou (rozostup brušnej steny). Taktiež dochádza k preťaženiu chrbtice, zvýšenému napätiu svalov v oblasti panvy a bedrových kĺbov. Vplyvom vyššej hmotnosti rastie aj riziko poklesu klenby chodidla. Každá žena vníma a reaguje na tieto zmeny veľmi individuálne.

Fyzioterapia pre športovcov main picture
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
01. jún 2023

Fyzioterapia pre športovcov

Fyzioterapia pre športovcov je komplexná terapia individuálne nastavená potrebám športovca. Ak je šport vykonávaný na vrcholovej úrovni, je nevyhnutné aby každý športovec venoval pozornosť nielen zvyšovaniu svojej výkonnosti v športe, ale taktiež regenerácii a prevencii pred zraneniami a preťažením. V opačnom prípade môže prísť ku zraneniu, svalovým dysbalanciám, nevhodným pohybovým stereotypom a v neposlednom rade aj k poklesu výkonnosti v danom športe.

bolesti hlavy hlavný obrázok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
08. marec 2023

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy majú mnoho príčin. Každý kto niekedy zažil bolesť hlavy vie, aký je to nepríjemný pocit. Nevieme sa na nič sústrediť, obmedzuje nás pri bežnom fungovaní. Častokrát nemusí ísť o nič vážne, najmä keď sa bolesť hlavy vyskytne ojedinele. Ak sa bolesti hlavy vyskytujú často, v pravidelných intervaloch a sú intenzívne, treba daný problém riešiť s odborníkom.

Prečítajte si ďalšie články na našom blogu.