Bedrový kĺb fotka

Ako na zdravé bedrové kĺby?

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
22. november 2023

Bedrový kĺb je váhonosný kĺb a celý život nesie váhu nášho tela. Tým je predurčený k postupnej degenerácii, teda zmeny štruktúry kĺbu. Tento proces poznáme pod názvom artróza, konkrétne koxartróza.

Bedrový kĺb je štruktúrou a funkciou úzko previazaný s panvou a driekovou chrbticou. Teda ak Vás bolí v krížoch alebo driekovej chrbtici, problém môže byť vo Vašich bedrových kĺboch. Tento kĺb sa taktiež výrazne podieľa na držaní tela či stereotype chôdze.

Ochorenia bedrových kĺbov

V praxi sa stretávame najčastejšie s postupným opotrebovaním chrupavky kĺbu, ktoré sme už spomenuli pod pojmom koxartróza. Medzi ďalšie poškodenia v oblasti bedra patria zápaly tzv. trochanterickej burzy, poškodenie/lézia labra bedrového kĺbu – ide o akési púzdro, ktoré drží hlavicu kĺbu v jamke. Ďalej sa často stretávame s poškodením mäkkých častí v oblasti bedrového kĺbu, akými sú najmä svaly, šľachy a pod. Spomenúť treba aj viscerálne vzťahy ovplyvňujúce bedrá. Ide napríklad o prechod z tenkého do hrubého čreva, tzv. Caecum, ktorého obmedzená funkcia a mobilita vie ovplyvniť dokonca mobilitu Vášho bedrového kĺbu.

Vyšetrenie a jeho dôležitosť

Vyšetrenie bedrového kĺbu

Ako sme už spomenuli, bedrový kĺb sa svojou funkciou a umiestnením podieľa na mnohých dejoch v našom tele. Výrazne nám ovplyvní stabilitu a funkciu chrbtice, držanie tela, našu chôdzu či dokonca správne fungovanie nášho tráviaceho systému. Preto je nesmierne dôležité komplexné vyšetrenie pacienta fyzioterapeutom, ktorý nájde práve spomínané súvislosti a tak odhalí príčinu bolestí či už bedrového kĺbu, alebo problém prezentovaný v inej časti tela.

Fyzioterapia pri poruchách bedrového kĺbu

Cvičenie bedrového kĺbu

Priebeh rehabilitačnej starostlivosti je samozrejme závislí od konkrétneho problému. Fyzioterapeut sa zameriava predovšetkým na udržanie zdravej mobility v kĺboch a taktiež stability v oblasti celých dolných končatín, panvy či chrbtice. Ak ide už o vážnejšie poškodenie akým je koxartróza III. Stupňa, je výrazne obmedzená mobilita v kĺbe, pacient má pravidelné bolesti pri bežných denných činnostiach. V takýchto prípadoch využívame prostriedky fyzikálnej terapie, či mobilizačné a trakčné techniky na zníženie napätie a bolesti v kĺbe. Keď už akútne bolesti nie sú také výrazné, snažíme sa o udržanie či zlepšenie rozsahu hybnosti v kĺbe, no najmä zlepšiť stereotyp chôdze a stabilitu dolných končatín. Využívame nestabilné plošiny na zlepšenie stability, taktiež aparát Redcord, ktorý je výborným pomocníkom k získaniu potrebnej sily a stability bedrových kĺbov. Dôležitá je taktiež redukcia či udržanie správnej telesnej hmotnosti z dôvodu váhonosnej funkcie kĺbu.

Nesmieme zabúdať ani na dôležitosť fyzioterapie v „pred“ alebo „po“ operačnom období, napríklad pri totálnej endoprotéze – teda úplnej náhrade bedrového kĺbu. Tejto problematike sa budeme však bližšie venovať v ďalšom blogu.