seknuta chrbtica main foto

“Seknutá chrbtica”. Čo robiť?

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
15. december 2022

Seknutá chrbtica, akútny ústrel, akútne lumbago. Mnoho ľudí tento stav zažilo. Je všeobecne známe, že ide o veľmi bolestivý zážitok, kedy nie sme schopní vstať z postele, obuť si topánky, či vykonávať bežné denné činnosti. Prejavuje sa bolesťou v určitej časti chrbtice. Najčastejšie ide o krížovú a driekovú oblasť. Taktiež je často seknutá chrbtica v krčnej časti. Bolesť môže byť lokalizovaná v určitom segmente chrbtice či svalovej skupine, alebo naopak môže vyžarovať do nohy alebo ruky.

Seknutá chrbtica a jej príčina

My fyzioterapeuti často počúvame od pacientov ako ich seklo z prievanu, ofúknutia. Dokonca im niekedy „asi vyskočila platnička“ a podobne. Často môže byť príčinou akútneho stavu naozaj len „banalita“ v podobe nesprávne vykonaného pohybu alebo jednorazové preťaženie. Inokedy však dôvod akútneho bolestivého stavu má častokrát omnoho viac príčin v podobe funkčných porúch pohybového aparátu. Ide teda o poruchu funkcie určitého svalu, stereotypu pohybu, dysfunkciu určitého kĺbu alebo inej časti pohybového aparátu.

Seknutá chrbtica a porucha funkcie

Akonáhle sa naruší funkcia určitej časti nášho tela, dôjde k reťazovej reakcii a skôr či neskôr sa daná porucha prejaví bolesťou aj v úplne inej časti tela. Dôjde k reflexnému stiahnutiu svalov v určitej oblasti chrbtice. Je to akási prirodzená obranná reakcia nášho organizmu, kedy sa snaží zamedziť pohybu a následnému ďalšiemu poškodeniu. Na vine sme si častokrát sami. Nesprávne držanie tela, nedostatok pohybu, dlhé sedenie alebo neprimeraná, pravidelne sa opakujúca záťaž. Toto všetko je ako časovaná bomba, ktorá môže vybuchnúť napríklad už len pri umývaní zubov, alebo obúvaní topánok.

Stres ako príčina daného problému?

Nesmierne dôležitú úlohu zohráva taktiež stres. Je dokázané, že psychologické a psychosociálne faktory sa výrazne podieľajú na vzniku akútnych či chronických bolestí chrbtice. Dokonca zohrávajú väčšiu úlohu ako mierne odchýlky v postavení chrbtice, panvy a pod. Každá stresová situácia spôsobí zvýšené napätie povrchových svalov, tým mení svalovú rovnováhu tela, mení pohybové stereotypy a tým dochádza k už spomínanej poruche funkcie.

Aké je riešenie?

Správne zvládnutie akútneho stavu je často dôležitejšie akoby sa nám mohlo zdať. Je totiž dôležité vyhnúť sa prípadnému prechodu do chronického štádia bolestí chrbtice. Ak dôjde k akútnej bolesti chrbtice, dôležitý je najmä kľudový režim, zaujatie správnej úľavovej polohy, stiahnutie zápalu a postupné primerané dávkovanie záťaže. Každá bolesť chrbtice je individuálna, preto je vhodné prebrať daný stav s fyzioterapeutom. Ten vie vďaka vstupnému vyšetreniu zistiť, či je daná príčina problému skôr vo zvýšenom napätí svalov, v dysfunkcii chrbticových kĺbov, alebo ide o neurologický problém z útlaku nervu platničkou.

Ako Vám pomôže fyzioterapeut?

seknuta chrbtica image

Fyzioterapeut Vám poradí akú zaujať úľavovú polohu, akým pohybom sa vyhýbať a či je potrebné prebrať daný stav s lekárom, prípadne zvážiť podanie liekov na stiahnutie zápalu a bolesti. Práve skoré zbavenie sa bolesti je prvým cieľom terapie akútneho stavu. Ako fyzioterapeuti využívame množstvo manuálnych techník, prácu s napätými fasciami, využívame prostriedky fyzikálnej terapie na zníženie bolesti a zápalu. Pomôcť vedia aj doplnkové metódy akým je napríklad kinesiotaping. Plynule prechádzame do postakútneho štádia, kedy začíname s pacientom pohybovú terapiu s primeranou záťažou, kedy sa snažíme aktivovať svaly zabezpečujúce stabilitu chrbtice. Postupne zvyšujeme rozsah a kvalitu pohybu. Dôležité je taktiež pacienta edukovať na doma, aké pohybové aktivity má zvoliť, pri čom sa má ešte šetriť, naopak kde zase trocha pridať.

Ak máte často akútne seknutú chrbticu, alebo naopak sa Vám daný stav prihodil prvý krát, neváhajte nás kontaktovať a my Vám pomôžeme daný problém vyriešiť a vyhnúť sa tak možným následkom.