Fyzioterapeutka Andrea Holíková
Andrea Holíková

Andrea Holíková

Fyzioterapeutka

"Už od detstva ma viedla vášeň k pohybu, kedy som sa zapojila do rôznych športových aktivít ako pozemný hokej, volejbal, atletika či futbal. Bola som fascinovaná pohybom a jeho vplyvom na naše telo a zdravie s túžbou poskytovať starostlivosť a pomoc druhým. Táto vášeň a túžba ma neskôr priviedla k štúdiu fyzioterapie.

Počas štúdia som nadobúdala odborné vedomosti a zručnosti, ktoré mi umožnili lepšie porozumieť pohybu a rehabilitácii. Mala som príležitosť pracovať s rôznymi pacientami a pomáhať im zotavovať sa po zraneniach a operáciách. Tieto skúsenosti mali obrovský vplyv na môj pohľad na človeka ako takého a pomohli mi lepšie porozumieť rôznym individuálnym potrebám pacientov."

Vzdelanie

 • 3 ročné bakalárske štúdium SZU v Banskej Bystrici na fakulte zdravotníctva odbor fyzioterapie

Prax

 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta Banská Bystrica
 • Vojenská poliklinika Sliač
 • Nemocnica Zelený sen
 • Medicínske centrum Sanus s.r.o
 • SANOM - Špecializovaná nemocnica so zameraním na neurorehabilitáciu
 • ŠNOP - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava
 • FyzioCentrum - Zdravo a Fit
 • Liečebné kúpele Piešťany

Kurzy, školenia

 • Športová a klasická masáž
 • Reflexná masáž chodidiel
 • Bankovanie
 • Kinesiotejping
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia FIT KID
 • Fyzioterapia detí
 • PPA prístup v tehotenstve a po pôrode