Fotka cisárskeho rezu

Pôrod sekciou

Andrea Holíková
Andrea Holíková
13. apríl 2024

Pôrod sekciou

Pôrod sekciou, tiež poznáme ako cisársky rez, teda chirurgický zákrok, počas ktorého sa narodí dieťa prostredníctvom rezu brušnej steny a maternice. V dnešnej dobe ide o veľmi často vykonávajúci sa typ pôrodu. Pôrod sekciou môže byť buď plánovaný, pokiaľ existuje indikácia už počas tehotenstva, akútny, ak boli vyčerpané možnosti počas prebiehajúceho pôrodu alebo urgentný, kedy je ohrozený život dieťaťa alebo matky. Je nevyhnuté ho vykonať pre zdravie dieťaťa, zdravie matky alebo pri rôznych pôrodných komplikáciách, ktoré zabraňujú prirodzenému pôrodu cestou vaginálnou. Ako pri každom chirurgickom zákroku existujú určité riziká a aj obdobie zotavovania sa.

Fyzioterapia

fotka cvičenia pred pôrodom

Fyzioterapiu po pôrode sekciou pokladáme za veľmi dôležitú najmä pre podporu hojenia zošívaných tkanív a mobilitu jazvy, pre zmiernenie bolestí a nepohodlia, na zvýšenie svalovej sily a na posilnenie svalov panvového dna. Pre matky slúži tiež na rýchlejší návrat do fyzickej kondície. Rovnako fyzioterapiu po pôrode sekciou využívame ako prevenciu tehotenských a popôrodných komplikácií, napríklad ako prevencia pred vznikom krvných zrazenín, respiračných problémov, teda na podporu dýchacích a obehových funkcií. V praxi sa v rámci tehotenskej a popôrodnej rehabilitácie veľmi často stretávame s problematikou diastázy brušnej steny. Správnou fyzioterapiou si žena celkovo pomáha k podpore a udržiavaniu svojho psychického stavu.

Priebeh výkonu sekciou

Počas pôrodu sekciou sa v závislosti od stavu situácie a preferencií matky podáva spinálna alebo celková anestézia. Po sterilizovaní oblasti brucha sa vykoná transverzálny (vodorovný) rez v spodnej časti brucha, kedy sa prerezávajú všetky vrstvy brušnej dutiny, ktorými sú: koža, podkožie, fascia priameho brušného svalu, pobrušnica a blana pokrývajúca maternicu a močový mechúr. Svaly väčšinou zostávajú neporušené, odsúvajú sa na bok. Rez sa vykonáva približne 2 až 3 cm nad lonovou kosťou. Na tomto mieste sa po pôrode bude nachádzať jazva, s ktorou je potrebné pracovať po odstránení stehov. Dĺžka rezu a teda vzniknutej jazvy je závislá od veľkosti plodu. Nasleduje otvorenie maternice (hysterotómia), pôrod plodu a pôrod placenty, kontrola brušnej dutiny, poprípade odstránenie zvyškov. Následne sa zašije maternica v jednej alebo dvoch vrstvách a porušené vrstvy brušnej dutiny v samostatných vrstvách.

Priebeh fyzioterapie

V rámci prvých 6 až 12 hodín po pôrode je matka poučená o tom, ako má vykonávať osobnú hygienu a fixovať jazvu pri vstávaní. Počas prvého týždňa po pôrode sa rehabilitácia zameriava najmä na cvičenia na horné a dolné končatiny pre podporu obehových funkcií, tým zlepšenia hojenia poškodených štruktúr a prekrvenia oblasti malej panvy a brušnej dutiny. Pokiaľ nemá matka zavedený permanentný močový katéter na odvádzanie moču, na tretí deň po pôrode môže začať s intenzívnym posilňovaným svalov panvového dna v polohe na chrbte, na boku alebo v sede. Ďalej sa nacvičuje chôdza, sebaobsluha a bežné fungovanie pacientky. Koncom prvého týždňa sa odporúčajú pridať cvičenia v stoji, cvičenia zamerané na správne držanie tela. Počas našej terapie sú matky poučené o manipulácií s dieťaťom, aby mysleli aj na svoje zdravie a hlavne chrbát, keď dieťa zdvíhajú, umývajú, prebaľujú či koja. Po vybratí stehov ďalej v terapii pokračujeme s mobilitou jazvy a starostlivosťou o jazvu. Po troch týždňoch po pôrode môžeme do rehabilitačného programu pridať cvičenia v polohe na bruchu a cvičenia na posilnenie brušných svalov. Do šiestich týždňov odporúčame našim pacientkám vykonávať cvičenia s ľahkými bremenami a vykonávať ľahké domáce práce. Po troch mesiacoch môže pacientka nastúpiť do bežného režimu fungovania, vrátene športu a nosenia bremien. V období šestonedelia je dobré sa udržiavať v kondícií napríklad prostredníctvom chôdze, Nordic Walkingu alebo plávania.