Panvové dno fotka

Dysfunkcia panvového dna

Andrea Holíková
Andrea Holíková
23. november 2023

Pojem „panvové dno“ je v našom slovníku ešte stále tabu témou, pričom na jej dôležitosť by sme mali klásť omnoho väčší dôraz a to nie len v živote žien, ale aj mužov.

Čo tvorí panvové dno?

Panvové dno označuje komplexný pojem troch na seba nasadajúcich vrstiev kostrových svalov, ktoré sme schopní ovládať vôľou. Anatómia svalov panvového dna sa u mužov a žien odlišuje, avšak v oboch prípadoch pripomína tvar misky.

  • Vonkajšia vrstva svalov je špecifická prednými a zadnými svalovými zvieračmi, ktoré zabezpečujú otváranie a zatváranie pošvového otvoru, močovej rúry a konečníka.
  • Stredná vrstva vystiela malú panvu od lonovej kosti až ku sedacím kostiam v podobe rozprestretého vejáru, slúži k udržiavaniu orgánov v malej panve.
  • Vnútorná vrstva je najväčšou a najdôležitejšou vrstvou svalov panvového dna, ktorá ostatným dvom vrstvám napomáha k ich správnej funkcii.

Funkcie panvového dna

Panvové dno zohráva v prvom rade funkciu stabilizačnú. Napomáha pri aktivácií svalov hlbokého stabilizačného systému a udržiavaní vnútrobrušného tlaku spolu s bránicou, šikmými brušnými svalmi, priamym brušným svalom a hlbokými chrbtovými svalmi. Rovnako zabezpečuje podporu pre vnútorné orgány nachádzajúce sa v malej panve – močový mechúr, maternicu a konečník. Svaly panvového dna majú nie len schopnosť aktivácie (svalovej kontrakcie), ale aj schopnosť relaxácie, teda uvoľneniu svalového napätia. Vďaka tejto funkcií sme schopní zadržiavať a vyprázdňovať stolicu a moč. U žien pri pôrode je dôležitá relaxačná funkcia v zmysle uvoľnenia svalstva zvieračov a pošvy pre jednoduchší priebeh pôrodu dieťaťa. Svalstvo panvového dna sa sťahuje vôľou ale aj reflexne, teda má funkciu zieračovú, ktorá sa prejavuje najmä pri kašlaní, kýchaní, smiechu alebo manipulácií s ťažkými bremenami. V týchto prípadoch sa panvové dno stiahne a reflexne uzatvorí svalové zvierače. Ďalšou funkciou je pohlavná funkcia zohrávajúce dôležitosť pri pohlavnom styku, pri prežívaní sexuality v zmysle citlivosti a bolestivosti u žien, pri erektilnej schopnosti mužov a tiež pri schopnosti otehotnenia. Akékoľvek narušenie týchto funkcií môže viesť k vzniku rôznych zdravotných komplikácií.

Dysfunkcia panvového dna

Príčiny k vzniku dysfunkcie panvového dna sú rôzne. Najčastejšie dochádza k dysfunkcii kvôli zmene svalového napätia. Svaly panvového dna by mali fungovať pod fyziologickým svalovým napätím. Pokiaľ sa toto napätie zvýši môžu nastať bolesti v podbrušku, v malej panve, pri vyprázdňovaní, môže dôjsť k zmene menštruačného cyklu, k zintenzívneniu predmenštruačného syndrómu, až k nadobudnutiu funkčnej sterility. V prípade, že sa napätie svalov panvového zníži, môže sa objaviť inkontinencia moču (únik moču) alebo pokles či úplné vypadnutie orgánov malej panvy ako maternice, močového mechúra a iných.

Fyzioterapia svalov panvového dna

Fyzioterapia svalov panvového dna fotka

Fyzioterapia panvového dna spočíva najmä v dôslednej diagnostike celého pohybového aparátu, svalov panvového dva, diagnostike panvy a jednotlivých okolitých štruktúr a následnom stanovení terapeutického programu. Pracuje sa najmä so schopnosťou aktivácie a relaxácie svalov panvového dna s využitím aj pri bežných denných činnostiach. V rámci terapie panvového dna sú využívané mobilizačné techniky, posilňovacie cvičenia, strečingové a relaxačné techniky, korekčné cvičenia, myofasciálne techniky a využitie rôznych terapeutických pomôcok a pomocnej fyzikálnej terapie.