fyzioterapia v tehotenstve obrázok

Fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
12. apríl 2023

Fyzioterapia má v tehotenstve pre ženu veľký význam. Ženské telo prechádza počas tehotenstva mnohými zmenami. Mení sa rozloženie hmotnosti, tým dochádza k oslabeniu brušných svalov často s prítomnou diastázou (rozostup brušnej steny). Taktiež dochádza k preťaženiu chrbtice, zvýšenému napätiu svalov v oblasti panvy a bedrových kĺbov. Vplyvom vyššej hmotnosti rastie aj riziko poklesu klenby chodidla. Každá žena vníma a reaguje na tieto zmeny veľmi individuálne.

Fyzioterapia v tehotenstve je vedená individuálne s ohľadom na aktuálny trimester v ktorom sa žena nachádza. Preto odporúčame cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta. Nemenej dôležitou súčasťou terapie je taktiež edukácia klientky. Naučíme Vás akú športovú aktivitu môžete vykonávať, prípadne na čo si dávať pozor.

fyzio v tehotenstve

Prvý trimester

V prvom trimestri je dôležité predovšetkým cielené spevnenie svalov – najmä bránice, panvového dna, chrbtových svalov či stabilizátorov panvy. Dôležité je taktiež pripraviť svaly klenby chodidla na väčšiu zaťaž ako prevencia poklesu klenby v neskoršom štádiu tehotenstva. Vyhýbame sa nárazovým a dynamickým cvičeniam, skokom alebo športom s rizikom pádu.

Druhý trimester

V druhom trimestri udržiavame rozsah pohyblivosti chrbtice a kĺbov najmä v oblasti panvy. Učíme ženu taktiež správnemu držaniu tela či správnemu stereotypu chôdze.

Tretí trimester

V treťom trimestri sa zameriame najmä na uvoľnenie a strečing napätých svalov, mobilizáciu preťažených kĺbov. Odporúčame taktiež nosenie ortopedických vložiek kvôli zvýšenému tlaku na klenbu nohy. Snažíme sa tiež pripraviť ženu aj na samotný pôrod spevnením konkrétnych svalových štruktúr, ako aj cielenú relaxáciu určitých svalov.

Fyzioterapia po pôrode

Fyzioterapia je nemenej dôležitá aj po pôrode. Našou úlohou je predovšetkým prinavrátenie celkovej kondície ženy. Spevňujeme oslabené svaly, zameriame sa na možné vzniknuté komplikácie akou je napríklad diastáza brušných svalov. Toto obdobie je náročné pre ženu aj z pohľadu starostlivosti o dieťa. Učíme mamičku ako zaobchádzať s dieťaťom bez nežiadúceho preťaženia chrbtice.

Tehotenstvo sa považuje za najkrajšie obdobie života ženy. Práve preto sa v našom centre snažíme robiť všetko preto aby ním aj bolo