trakcia a dekompresia chrbtice obrázok

Trakcia a dekompresia chrbtice

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
11. máj 2024

Trakcia chrbtice je natiahnutie chrbtice do jej dĺžky. Dôjde k oddialeniu stavcov od seba a tým docielime zväčšenie a uvoľnenie priestoru medzi stavcami. Medzistavcové priestory vypĺňajú platničky, výstupy nervov, či kĺby chrbtice. Trakciou docielime dekompresiu medzistavcového priestoru, teda uvoľníme tlak z už spomínaných platničiek či kĺbov chrbtice.

Kedy a komu pomôže trakcia chrbtice?

Sedavý spôsob života a nedostatok pohybu spôsobí nedostatočnú aktivitu svalov zabezpečujúcich stabilitu a podporu pre našu chrbticu. Keďže chrbtica stráca podporu v aktívnom držaní prostredníctvom svalov, dochádza k zvýšeniu tlaku na pasívne štruktúry akými sú platničky a kĺby chrbtice. Tu začne dochádzať k postupnému opotrebovaniu a zníženiu výšky medzistavcových priestorov. Platničky už nemajú pôvodnú výšku, zvyšuje sa tlak na medzistavcové kĺby a môže dôjsť k útlaku nervových štruktúr v oblasti chrbtice.

Trakciou zabezpečíme uvoľnenie tlaku práve z platničiek a ostatných medzistavcových štruktúr. Je teda vhodná pri bolestiach chrbtice rôznej etiológie a mala by patriť do komplexnej terapie zameranej na odstránenie bolestí a napätia z chrbtice.

Metódy trakcie chrbtice

trakcia fyzioterapeutom

Trakcia môže byť vykonávaná manuálne fyzioterapeutom, alebo prostredníctvom rôznych autotrakčných stolov či trakčných prístrojov. Medzi metódy trakcie chrbtice samozrejme patria aj cviky, ktoré zvládnete tiež sami doma.

Základom či už manuálnej, alebo prístrojovej trakcie je správne dávkovanie fyzioterapeutom. Každej trakčnej terapii musí predchádzať trakčný test, ktorý vykoná fyzioterapeut a zhodnotí, či je vykonanie trakcie vhodné pre pacienta.

auto trakcia

Jediná možnosť voľby?

Samozrejme terapia trakciou je účinná a overená metóda, avšak netreba zabúdať na nutnosť komplexného prístupu fyzioterapeuta. Trakcia chrbtice je iba súčasťou komplexnej terapie, ktorá zahŕňa aj iné manuálne techniky v podobe ošetrenia svalových štruktúr či fascií. Základom terapie je však pravidelný pohyb a cielené cvičenie, kedy dôjde k aktivite správnych svalov, ktoré nám zabezpečia stabilitu a ochranu našej chrbtice.