Mgr. Sylvester Pečimon

Sylvester Pečimon

O fyzioterapiu, regeneráciu, šport a celkovo o ľudské telo sa zaujímam už dlhú dobu. Od svojich piatich rokov som športoval karate. Ako to už pri športe chodí, nezaobíde sa bez množstva zranení, ktoré postihli aj mňa a neraz som musel vyhľadať pomoc od fyzioterapeuta. Práve osobné skúsenosti ma viedli k štúdiu a následne aj práci fyzioterapeuta.

Vzdelanie:

 • 3 ročné bakalárske a následne 2 ročné magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – odbor fyzioterapia

Prax:

 • Počas štúdia absolventská prax vo viacerých Bratislavských nemocniciach a rehabilitačných klinikách
 • 5 ročná prax v Univerzitnej Nemocnici L. Dérera na Kramároch

Som držiteľom licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut.

Kurzy, školenia:

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového aparátu
 • Redcord Neurac 1
 • Redcord Neurac 2 – Upper Body, Lower Body
 • Redcord Neurac 2 – Vibration
 • Terapia spúšťových bodov
 • Kinesiotaping
 • Diagnostika a terapia funkcie nohy z pohľadu vývojovej kineziológie
 • Dornova metóda a Breussova masáž
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • High – Velocity Low – amplitude – manipulácie
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Mulligan koncept – horný kvadrant
 • Mulligan koncept – dolný kvadrant
 • NMS koncept diagnostiky a terapie – A, B
 • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy
 • Neuro – Muskulo – Skeletálna Diagnostika
 • Neuro mobilizačná terapia
Call Now Button