fyzioterapia po výmene bedrového kĺbu

Fyzioterapia po výmene bedrového kĺbu

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
14. december 2023

Bedrový kĺb je najväčším kĺbom nášho tela. Nesie váhu nášho tela počas chôdze, stoja a iných činnostiach. V tejto jeho funkcii mu pomáhajú svaly v okolí kĺbu, panvy, dolných končatín či chrbtice. Tieto svaly musia fungovať v rovnováhe. Vtedy je náš bedrový kĺb stabilný, pohyblivý a nedochádza tak k jeho opotrebovaniu.

Ak sa však táto svalová rovnováha naruší, dochádza k postupnému poškodzovaniu štruktúry kĺbu, ktorý nazývame artróza. V prvých stupňoch koxartrózy pacient nemusí pociťovať výrazné bolesti, či obmedzenia. Neskôr už prichádzajú bolesti počas bežných denných činností ako chôdza po schodoch, beh, alebo pacient pociťuje obmedzenú pohyblivosť v kĺbe.

V posledných štádiách artrózy je nevyhnutná operácia, teda výmena bedrového kĺbu, tzv. totálna endoprotéza.

Fyzioterapia v predoperačnom období

fyzioterapia v predoperačnom období

V predoperačnom období je dôležité pacienta čo najlepšie pripraviť na pooperačné obdobie. V dôsledku operácie a zníženej mobility v prvých dňoch po operácii dôjde k oslabeniu svalov celého tela. Preto je dôležité v tomto období pred operáciou zachovať u pacienta čo najlepšiu svalovú silu dolných končatín, svalov panvy, taktiež aj horných končatín pre lepšiu stabilitu na barliach.

Učíme pacienta správny stereotyp chôdze na barliach, chôdzu po schodoch, taktiež presuny z postele a iné bežné denné činnosti. Vhodné je vopred pacienta informovať o činnostiach a polohách, ktoré po operácii bude musieť obmedziť, či sa im úplne vyhnúť. Naučíme taktiež pacienta správne polohovanie a manipuláciu s operovanou končatinou.

Správny priebeh predoperačnej prípravy zaistí lepšie a jednoduchšie zvládnutie pacienta obdobia po operácii a rýchlejšiu rekonvalscenciu.

Fyzioterapia v pooperačnom období

fyzioterapia v pooperačnom období

Fyzioterapeut pracuje s pacientom už v nemocnici na lôžku. Dôležité je pacienta naučiť základné cviky na lôžku – cievnu gymnastiku, dýchaciu gymnastiku, základné cvičenia na zlepšenie svalovej sily dolných končatín, správny stereotyp chôdze na barliach, či chôdzu po schodoch. Po prepustení z nemocnice sa odporúča aby pacient čím skôr zahájil ambulantnú starostlivosť.

Pri prvej návšteve ambulancie fyzioterapie začíname predovšetkým pracovať s jazvou a mäkkými tkanivami, ktoré sú porušené dôsledkom operačného výkonu. Cieľom je obnovenie posunlivosti mäkkých tkanív do hĺbky, ktoré by inak narušili pohyblivosť v kĺbe, či funkciu okolitých svalov. K uvoľneniu napätia mäkkých tkanív využívame manuálne techniky a fyzikálnu terapiu.

Cieľom ambulantnej starostlivosti je obnovenie pohyblivosti v kĺbe, dosiahnutie svalovej sily či stability celých dolných končatín a najmä správny stereotyp chôdze. Využívame overené cvičebné metodiky na zlepšenie svalovej rovnováhy, neuromuskulárnej kontroly. Celý po operačný priebeh konzultujeme s lekárom operatérom, ktorý taktiež určí mieru záťaže. Pacient začína chodiť na nemeckých barliach s odľahčením, neskôr prechádza na francúzske barle a postupne zvyšuje zaťaženie operovanej končatiny.

V SylvoRehab máme dostatok skúseností s fyzioterapiou pacientov po operácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu. Ak ste pred alebo po operácii a potrebujete poradiť, či zahájiť liečbu, neváhajte nás kontaktovať a my Vám pomôžeme.