redcord aparat

Redcord Neurac

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
30. máj 2023

Ide o unikátne cvičenie v závesnom systéme. Redcord Neurac je metóda zameraná na diagnostiku a následnú terapiu pri poruchách funkčných pohybových vzorov. Pomocou systému Redcord vieme odstrániť bolesti, zlepšiť pohybové stereotypy a obnoviť rozsah pohyblivosti v kĺboch. Zameriavame sa najmä na odstránenie príčiny daného motorického problému.

Diagnostika v systéme redcord:

Diagnostika je zameraná na hľadanie tzv. “slabého článku” v motorickom reťazci. Hľadáme teda príčinu poruchy pohybového aparátu. Vyšetrenie je prísne individuálne a veľmi presné. Podľa výsledku neurac testu následne určíme terapiu.

Terapia:

redcord cvik obrazok

Terapia je zacielená na korekciu zistených slabých článkov. Liečba je veľmi efektívna a bezbolestná nakoľko umožňuje presné dávkovanie záťaže a individuálny prístup ku každému klientovi vzhľadom k jeho schopnostiam. Jednoducho povedané, dokážeme ponúknuť aktívnu a cielenú terapiu či už dôchodcovi s veľmi oslabeným svalstvom a veľkou svalovou nerovnováhou alebo taktiež športovcovi s výkonnosťou na vrcholovej úrovni. Terapia v systéme Redcord sa preto často využíva u športovcov či už ako prevencia zranení alebo v rekonvalescencii po úrazoch, taktiež pri zvyšovaní športového výkonu.

Redcord stimula:

redcord stimula cvičenie

Ide o vibračné zariadenie, ktoré sa upevní medzi laná systému redcord. Cez tieto laná sa prenáša efekt vibrácie na telo pacienta. Dôležité je správne nastavenie frekvencie a energetickej úrovne zariadenia. Vďaka správnemu nastaveniu vibrácie, dosahujeme vyššiu úroveň stimulácie a vyššiu úroveň neuromuskulárnej kontroly a kvality prevedeného pohybu. Redcord stimula nám pomáha k lepšej aktivácii najmä vnútorných svalových skupín.

Indikácie

  • bolesti chrbtice ( skolióza, kyfóza, poruchy medzistavcových platničiek, blokády, zvýšenie svalového napätia, spazmus,…)
  • poruchy kĺbov (artrózy, poškodenia väzov, meniskov, impigment syndróm ramena, zmrznuté rameno )
  • stavy po operáciách a úrazoch
  • chybné držanie tela
  • poruchy chodidiel a mnohé ďalšie