Zmrznuté rameno obrázok

Syndróm zmrznutého ramena

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
28. august 2023

Syndróm zmrznutého ramena, odborne adhezívna kapsulitída, je stav, kedy sa mäkké tkanivá v oblasti ramenného kĺbu stiahnu. Dôjde tak k bolestivému stavu, no najmä k obmedzeniu pohyblivosti v ramennom kĺbe. „Zmrznuté rameno“ je ochorenie, ktoré trvá približne jeden rok a je charakteristické svojimi fázami priebehu.

Príčiny vzniku:

Postihuje približne 2-5% populácie. Príčiny vzniku môžu byť priamo v poruche funkcie ramenného kĺbu. Ide o zápaly rotátorovej manžety ramenného kĺbu, impigment syndróm ramena, nestabilita kĺbu, porucha funkcie či stability lopatky. Ďalej sa stretávame často s dlhodobým preťažovaním ramena či už v práci, alebo určitou športovou aktivitou. Nesmieme zabúdať ani na úrazy, ktoré môžu neskôr prejsť práve do adhezívnej kapsulitídy.

Ďalšími príčinami vzniku môžu byť taktiež iné ochorenia, ako diabetes, poruchy štítnej žľazy, reumatoidná artritída a pod.

Diagnostika

Fyzioterapeut vykoná komplexné fyzikálne vyšetrenie ramenného kĺbu. Dôležité je taktiež dôkladné odobratie anamnézy, kde zisťujeme možné príčiny vzniku daného stavu, tiež pridružené ochorenia, ktoré sa mohli na vzniku podielať. V prípade potreby sa diagnostika doplní aj o zobrazovacie metódy ako RTG či MRI.

Fyzioterapia "zmrznutého ramena"

zmrznuté rameno obrázok galéria

Fyzioterapia je závislá od fázy v ktorej sa ochorenie nachádza.

Poznáme 3 fázy priebehu:

1. fáza: ( akútna – mrznúca) – trvá zvyčajne 3 mesiace, postihuje synovie ramenného kĺbu. Je najbolestivejšia. Odporúča sa predovšetkým kľudový režim, aplikácia kryoterapie (ľadovať). Na tlmenie zápalu a bolesti sa odporúča taktiež medikamentózna liečba. Pri krajnom prípade a veľkých bolestiach sa doporučuje obstrek. Využívame aj prostriedky fyzikálnej terapie ako elektroliečba či ultrazvuk.

2. fáza: (zmrznutie) – trvá cca 3-6 mesiacov. Bolesť postupne ustupuje, avšak dôjde k výraznému obmedzeniu pohyblivosti a teda zvýšenej tuhosti v ramennom kĺbe.

3. fáza: (rozmŕzanie) – postupné obnovenie pohyblivosti v ramennom kĺbe. V tejto fáze naberá fyzioterapia najväčší význam. Snažíme sa o skoré navrátenie prirodzenej funkcie ramenného kĺbu, teda k návratu plnej pohyblivosti a stability ramena aj lopatky. Využívame prostriedky pohybovej liečby (kinezioterapia) s využitím rôznych pomôcok, či aparát Redcord. Zaraďujeme taktiež manuálne techniky mäkkých tkanív. Vhodnou doplnkovou terapiou je aplikácia kinesiotapingu.

tejp ramena

Nesmieme zabúdať ani na reedukáciu pohybových stereotypov a zaradenie pohybových návykov do bežných denných činností.

Ďalšie články

hypermobilita
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
26. máj 2024

Hypermobilita

Hypermobilita súvisí s rozsahom pohybov v kĺboch a taktiež s napätím svalov či väzív. Hyper (teda veľa) znamená zväčšenie rozsahu v kĺboch. Opakom hypermobility je hypomobilita (hypo – málo), teda obmedzenie či zníženie pohyblivosti v kĺboch.

Skolióza main image
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
10. máj 2023

Skolióza

Skolióza je priestorová deformita chrbtice v 3 rovinách. Najvýraznejšie vychýlenie chrbtice je do strany, avšak dochádza taktiež k rotácií stavcov a vyklenutiu dopredu alebo dozadu. Postihuje najmä dievčatá v detskom a dospievajúcom veku. Zmena tvaru chrbtice ovplyvňuje zmenu funkcie chrbtice, ako aj horných a dolných končatín. Celé telo je nútené prispôsobiť sa danej asymetrii. Táto zmena postavenia sa prejaví na zmene funkcie svalového systému. Pri výraznejšej krivke vie ovplyvniť taktiež funkciu dýchania, či vnútorných orgánov. V neposlednom rade má skolióza vplyv na sociálne a psychologické faktory v detstve aj v dospelosti. Najčastejšie je to pre určité obmedzenie vykonávať nejakú prácu, či šport, alebo taktiež aj z estetického hľadiska.

fyzioterapia po operacii obrazok
Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
22. december 2022

Fyzioterapia po operácií

Fyzioterapia po operácii, alebo teda v období pred a po operácii má nesmierne dôležité zastúpenie. Terapia je individuálna a záleží od konkrétneho operačného výkonu a samozrejme od samotného pacienta – jeho kondície, svalovej sily, alebo iných zdravotných problémov, ktoré by mohli proces zotavenia sa skomplikovať.

Prečítajte si ďalšie články na našom blogu.