obrázok mobilita bedrového kĺbu

Mobilita a stabilita bedrových kĺbov

Sylvester Pečimon  - Hlavný fyzioterapeut SylvoRehab
Sylvester Pečimon
29. máj 2024

Bedrový kĺb je veľký kĺb, ktorý nesie váhu nášho tela. Jeho správna funkcia je dôležitá pre fungovanie chôdze, bežných denných pohybových činností. Funkčný bedrový kĺb je dôležitý taktiež pre zdravie našej chrbtice či iných kĺbov ako sú kolená či členky. Pojem funkčný bedrový kĺb znamená predovšetkým to, aby mal zachovanú dostatočnú mobilitu (pohyblivosť) a zároveň aby bol stabilný a pevný, nakoľko nesie váhu celého tela.

Ochoreniam a poškodeniam v oblasti bedrového kĺbu sme sa už venovali v našom blogu. V tomto blogu si preberieme skôr problematiku vplyvu bedrového kĺbu na fungovanie chrbtice.

Bedrový kĺb vo vzťahu k chrbtici

bedrový kĺb a chrbtica

Svojou funkciou priamo ovplyvňuje panvu a chrbticu. Ak dôjde k obmedzeniu pohyblivosti v bedrovom kĺbe, naše telo si pre vykonanie potrebného pohybu nájde možnosti ako daný pohyb kompenzovať v iných štruktúrach. Postupne sa zmení stereotyp pohybu, nakoľko si náš mozog tento náhradný pohybový vzor osvojí. Chýbajúci pohyb v bedrovom kĺbe bude teda vykonávať naša chrbtica, sakroiliakálny kĺb (kĺb medzi krížovou kosťou a panvou) a bude dochádzať k ich väčšiemu opotrebovaniu a postupnému poškodzovaniu. Toto poškodenie sa prejaví na našich platničkách, kĺboch v chrbtici, či zvýšenému napätiu svalov a väzív v okolí chrbtice. Bolesť je samozrejme sprievodným príznakom daného problému.

Podobná situácia nastane pri chýbajúcej stabilite bedrového kĺbu. Svaly v oblasti bedrových kĺbov tvoria akési základy, na ktorých stojí naša panva a chrbtica. Ak tieto svaly nie sú dostatočne pevné, nezapájajú sa v ideálnom čase a v ideálnom rozsahu, opäť sa narušia pohybového stereotypy nášho tela a začneme preťažovať iné segmenty a svaly, ktorých funkcia na to nie je určená. Dôjde opäť k poškodeniu a bolesti.

Je to teda akýsi citlivo nastavený systém, ktorý riadi náš mozog.

Genetické faktory a ich dôležitosť

obrázok bedrový kĺb vyšetrenie

Netreba však zabúdať na dôležitosť určitých anatomických predispozícii, s ktorými sa narodíme.

Patrí sem anatomické postavenie jamky bedrového kĺbu, tvar stehennej kosti, postavenie panvy a pod. Tiež je dôležité zohľadniť aj vrodené svalové napätie a mobilitu v kĺboch. Teda niekto je skôr hypermobilný s nižším svalovým napätím, niekto je naopak „tuhší“ a pevnejší.

Tieto genetické predispozície nám určujú to, že rozsah pohybu v bedrovom kĺbe budeme mať napríklad limitovaný, nakoľko máme anatomicky hlbšiu jamku bedra, taktiež jej pozícia nám obmedzí rozsah pohybu a tak jednoducho nikdy nedosiahneme takú mobilitu v kĺbe, ako u jedinca, ktorý má jamku bedra plytšiu.

Fyzioterapia a jej význam

mobilita bedrového kĺbu
stabilita bedrového kĺbu

Efektívnosť fyzioterapeuta je závislá najmä na dôkladnom vyšetrení funkčných vzťahov medzi bedrovým kĺbom a ostatnými kĺbmi dolných končatín, taktiež chrbtice či panvy. Týmto spôsobom vieme zohľadniť mieru vplyvu bedrových kĺbov na bolesť našej chrbtice.

Na základe vyšetrenia sa následne zameriame či už na zlepšenie pohyblivosti našich bedier, alebo bude cieľom naopak zlepšenie pevnosti a stability bedrových kĺbov.